Het Liedboek

Het Canzoniere van Petrarca behoort tot de wereldliteratuur en dat is volledig terecht. Het bevat de hele onbeantwoorde liefde van de dichter voor zijn onbereikbare Laura: van zijn eerste verliefdheid tot het bericht van haar dood. Maar ook na haar dood schrijft hij nog honderden gedichten voor haar. Een van de vreemdste liefdesgeschiedenissen van de hele literatuur … Het Liedboek bevat 366 gedichten van allerlei vormen en formaat. Ze kunnen gelezen worden als een poëtisch dagboek, gezien zijn hele verhouding tot Laura er chronologisch in aan bod komt. De hele bundel werd door de vertaler nog eens extra van aantekeningen voorzien. Het enige dat ontbreekt is het Italiaanse origineel, maar het boek bevat ook nu al meer dan 550 pagina’s. (JG)

F. PETRARCA, Het Liedboek, Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2012
39,95 EUR