Graan van God. Brieven van een vroegchristelijke martelaar.

Verdraaid knap! Dat is in twee woorden deze reeks, waarin dit deeltje verscheen. Het is ongelooflijk boeiend dat deze reeks verschijnt bij Kok omdat ze uiterst belangrijke christelijke literatuur in het Nederlands voorhanden stelt. Ignatius van Antiochië liet niet veel literatuur achter, maar het belang ervan kan moeilijk overschat worden. Zijn zeven overgebleven brieven van rond het jaar 100 zijn alle geschreven toen deze Griekse bisschop onderweg was naar Rome, naar de arena. Hij behoort tot de vroegste martelaars en geeft in zijn brieven een betekenis aan het christelijk martelaarschap die lang na zijn dood nog zal nazinderen. Het is een radicaal getuigenis van christelijk leven, meesterlijk vertaald en becommentarieerd door Vincent Hunink. (EN)

I. VAN ANTIOCHIË, Graan van God. Brieven van een vroegchristelijke martelaar., Utrecht (Kok), 2012
14,9 EUR