Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland.

Het Gregoriusblad (tijdschrift voor liturgische muziek) heeft een canon van de Nederlandse kerkmuziek uitgegeven. De canon dekt niet enkel het heden, maar start in de middeleeuwen. De canon dekt niet enkel het gregoriaans dus, maar alles wat nadien is gekomen en als rooms-katholiek wordt ervaren. Dat verklaart meteen waarom Huub Oosterhuis in de canon afwezig is. Meerdere auteurs halen parels van liturgische muziek onder het stof uit en besteden ruim aandacht aan de context van de muziek en de tijd waarin die tot stand is gekomen. Het is een origineel boekje. (JG)

F.W. VAN OOSTROM (INL.), Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland., Utrecht (Gooi en Sticht), 2011
14,5 EUR