De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut.

Geschiedenissen van de pausen verschijnen met de regelmaat van een klok. Wie even op deze website surft, komt er al enkele tegen. En de ene is de andere niet. Dit boek is een uitzondering op wat we gewoon zijn. Het is niet zomaar een chronologisch overzicht van de opvolgers van Petrus, maar wel een thematische geschiedenis van de pausen. Het boek bevat hoofdstukken over de relaties tussen enerzijds de pausen en anderzijds de wetenschap, de politiek, de kunst … Vanzelfsprekend steekt er ook een chronologie in en kan het boek niet anders dan aanvatten met de geschiedenis van Petrus. Het laat zich duidelijk voelen dat het boek tot stand is gekomen door historici. Zij zoeken naar feiten en zekerheden en vergeten daardoor nogal eens het geloofsaspect of het religieuze aspect dat ook aan het pausschap kleeft. De Nederlandse paus Adrianus heeft een apart hoofdstuk gekregen … (JG)

F.W. LANTINK E.A. (RED.), De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut., Amsterdam (Boom), 2012
35 EUR