Vlaamse miniaturen (1404-1482).

Het Davidsfonds pakte een tiental jaar geleden al uit met een meesterwerk, getiteld Vlaamse miniaturen. Niet lang daarna overleed trouwens de auteur, Maurits Smeyers. Het doet zichzelf nu ‘concurrentie’ aan met deze topuitgave over hetzelfde onderwerp, alleen wat meer beperkt in de tijd. De 15de eeuw is de gouden van de miniatuurkunst in Vlaanderen (en van de Vlaamse primitieven en van de Vlaamse polyfonisten!). Vele van de miniaturisten zijn trouwens bij naam bekend en worden vermeld in deze studie. De studie is een echt referentieboek geworden, waaraan diverse experten hebben meegewerkt. Het begeleidde een tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek van België, maar de het overleeft grandioos die tentoonstelling. Ik heb maar één woord: subliem. Ook qua prijs is dit boek trouwens zeer schappelijk. (HG)

P. LEFÈVRE E.A., Vlaamse miniaturen (1404-1482)., Leuven (Davidsfonds), 2011
64,95 EUR