Media morgen. De media op hun kop.

Hoe vaak moeten we niet horen dat de kranten gaan verdwijnen. Ze houden echter nog goed stand. Andere vragen komen ook op ons af: wat is de impact van de nieuwe media en de sociale media? Hebben ze echt de Arabische Lente veroorzaakt? Vooral de technologie zorgt voor revoluties in het traditionele medialandschap. Caudron is gespecialiseerd in eigentijdse media en stelt vast hoeveel kansen onbenut gelaten worden door klassieke spelers op het mediaveld. Kansen om boodschappen efficiënt te verspreiden: snel en vaak gratis. Want het medialandschap verandert inderdaad. Mijn vraag blijft echter of de fiets van Caudron niet te snel gaat. Enkele van de evoluties die hij voorziet, zullen uitkomen, maar andere weer niet. Het kan soms raar verkeren in het medialandschap. (BvS)

J. CAUDRON, Media morgen. De media op hun kop., Tielt (Lannoo), 2011
24,99 EUR