Op verkenning in een nieuw land.

Roger Lenaers sloeg in het gemoedelijke Vlaanderen in als een bom met zijn bijdrage aan het tijdschrift voor geestelijk leven: De droom van Nebukadnezar in 2000. Hij ontlokte een storm van kritiek. Gelooft die jezuïet nog wel? Lenaers is de man die terug naar het naakte evangelie gaat. En zelfs dan … Ook dat staat voor hem vol mythologie. De hiërarchie heeft er vanzelfsprekend helemaal gelegen. Wat overblijft is een persoonlijke kijk op het christendom. Voor een traditioneel gelovige bevat Lenaers’ geloof geen enkele referentie meer. Hij zou het best omschreven kunnen worden als een christelijke ietsist. (ES)

R. LENAERS, Op verkenning in een nieuw land., Kapellen (Pelckmans), 2011
17,5 EUR