De afschaffing van de mens.

Lewis kent het laatste decennium een revival. Aanvankelijk alleen gekend voor zijn Brieven uit de hel, werd er de laatste tijd heel wat van hem vertaald. Dit cultuurkritische boekje dateert van het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar is opnieuw brandend actueel. Centraal staat een gevierde intellectueel die met woorden de tijdgeest tracht te verjagen … Waar kennen we dat fenomeen nog van? Het boekje bevat nog een aantrekkelijk extraatje. In 1954 hield hij zijn inaugurele rede voor de universiteit van Cambridge: een grappige, met zelfspot beladen redevoering die gewoonlijk over het hoofd gezien wordt, maar die minstens even aantrekkelijk is als De afschaffing van de mens. (JG)

C. LEWIS, De afschaffing van de mens., Kampen (Kok), 2011
14,9 EUR