Het gebed van Jezus. Overdenkingen bij het Onze Vader.

Wat valt er te zeggen over het Onze Vader. Veel! Heel veel en dat sedert de Oudheid. Ook vandaag blijft het tot de verbeelding spreken. Geeft toe, er staan moeilijke passages in, bijvoorbeeld wanneer we vragen dat God ons niet in verleiding zou brengen. Een Duitse, 19de-eeuwse predikant heeft er een drietal uitvoerige preken aan gewijd en die werden verzameld in dit boekje. Het is een mooie uitgave, maar voor ons vooral een tijdsdocument. Dat neemt niet weg dat ook katholieken er enkele waardevolle ideeën kunnen uit putten, zoals de gedachte dat dit gebed alle gebeden omspant. Voor het overige is het vooral wennen aan de bolle taal en de geijkte protestantse uitdrukkingen. (ES)

H.F. KOHLBRUGGE, Het gebed van Jezus. Overdenkingen bij het Onze Vader., Kampen (De Groot Goudriaan), 2011
14,9 EUR