Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs.

Geleerden schatten het aantal sermoenen van Augustinus op een vijf- à zesduizend. Daarvan is zo’n 10 procent bewaard. Uitgeverij Damon is aardig bezig met het uitgeven van vele van die preken. Gelukkig, want Nederlandse vertalingen van Augustinus’ werken zijn zeldzaam. De Belijdenissen worden wel geregeld heruitgegeven, maar daar blijft het bij. Augustinus preekte over de liturgische feesten, de heiligen, diverse onderwerpen en … de Schrift. In deze bundel zijn voor het eerst in onze taal alle preken op het Mattheusevangelie gebundeld. Een viertal specialisten hebben de uitgave begeleid. De gehele tekst is van summiere aantekeningen voorzien. Helaas zijn die gebundeld op het einde, wat het vlotte lezen niet ten goede komt. Maar belangrijker is de degelijke en eigentijdse vertaling.

A. AUGUSTINUS, Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs., Budel (Damon), 2011
40 EUR