Open Testament. Profiel van een commentaar.

Zopas werd de reeks Open Commentaar voltooid, met het verschijnen van het boekdeel ‘Apostelen’. Het is een ongelooflijk mooie reeks en uniek in het Nederlandstalig gebied: een volledige commentaar op het Nieuwe Testament. Bij die reeks verscheen zopas een onooglijk klein boekje dat een leeswijzer wil zijn bij die reeks. Als je het mij vraagt: een overbodig boekje. De reeks spreekt voor zich. Waarom zou er een wegwijzer bijhoren? Het enige nut van het boekje is dat wanneer je iets zoekt over een bepaald thema (en er worden er heel wat opgesomd), dat je dan meteen alle referenties terugvindt in dit boekje. Het verwijst dan naar de verschillende delen waarin je dan info vindt over dat thema. (JG)

J. BRUGGEN, Open Testament. Profiel van een commentaar., Kampen (Kok), 2011
7,5 EUR