Godzijdank. Reflecties over het voorbestaan van God in de taal van alledag.

Philippe Lepers is een doctor in de wijsbegeerte die werkte op Nietzsche en is momenteel docent aan de Katholieke Hogeschool van Torhout. Hij verbaast zich over het feit hoe God blijft voortleven in de taal, dat terwijl zijn rol lijkt af te nemen in het geloofsleven. Randgelovigen en zelfs ongelovigen nemen Gods naam vaak in de mond, al was het maar in uitdrukkingen als ‘godzijdank’ of om te vloeken. Lepers zet op een rijtje hoe precies God in de taal aan bod komt en wat dit dan concreet betekent. Lepers vindt dat die taal de opvatting verbergt dat mensen uiteindelijk niet geloven in de almacht van de mens of in de maakbaarheid van de wereld. En is dat dan een overblijfsel van een archaïsch wereldbeeld of een onverwoestbaar levensinzicht? Hij opteert meer voor het laatste. Het boek leest heel aangenaam en is doorspekt van herkenbare items en voorbeelden. (JG)

P. LEPERS, Godzijdank. Reflecties over het voorbestaan van God in de taal van alledag., Kapellen (Pelckmans), 2010
18,95 EUR