Waarom bidden, hoe bidden?

Bianchi is al een tijdje een rijzende ster in het veld van de christelijke spiritualiteit en dat is geheel terecht. Hij merkt accuraat op dat christenen vooral over God spreken in plaats van met Hem te praten. Spreken met God is bidden. Bianchi diept op een Bijbelse wijze uit hoe christenen vandaag de dag nog kunnen bidden. Ons gebed moet steeds een antwoord zijn op Gods aanbod. Bianchi reikt ook tips en concrete aanwijzingen aan om goed te kunnen bidden. Het laatste hoofdstukje beantwoordt nog een aantal vragen over het waarom en het nut van het gebed. Bianchi verwijst voortdurend naar de Bijbel in zijn verklaringen. Hij is door en door Bijbels geïnspireerd, ook wanneer hij verklaring zoekt in de in de Bijbel gefundeerde kerkvaders. Lannoo heeft tevens veel werk gemaakt van de uitgave. De bladspiegel is zeer aangenaam en uitnodigend. (HG)

E. BIANCHI, Waarom bidden, hoe bidden?, Tielt (Lannoo), 2010
14,95 EUR