Onze Vader.

Vincent Hunink is niet aan zijn proefstuk toe in de vertaling van belangrijke antieke teksten. Tertullianus en Cyprianus (2de-3de eeuw) behoren tot de oudste commentatoren van het Onze Vader. Dat gebed heeft de ganse christelijke geschiedenis commentaren uitgelokt, maar deze behoren tot de vroegste. Vers per vers bespreken ze het gebed der gebeden. Het verrassende is dat hun beschouwingen niet veel voetnoten nodig hebben. Paul van Geest heeft de vertaling ingeleid en daaraan heeft de lezer genoeg. Om het plaatje volledig te maken, eindigt het boekje met enkele voetnoten bij de moeilijkste passages.

TERTULLIANUS & CYPRIANUS, Onze Vader., Kampen (Kok), 2010
14,9 EUR