Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie.

Tal van Bijbelexperten hebben zich gegooid op de andere apostelen buiten Paulus. Hun activiteiten concentreren zich rond de gemeenschap van Jeruzalem. De apostelen bieden een venster op het vroegste christendom. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel biedt een beschrijving van de joods-christelijke gemeenschap van Jeruzalem (daarin situeert men de katholieke brieven, de Hebreeën en de Openbaring). Deel twee behandelt de kernpunten van het oude geloof. Het laatste deel legt de brug naar later, naar de apostolische vaders en de vroegchristelijke apologeten. Het is een schitterend overzichtsdeel van een aantal neotestamentaire boekjes. Met dit deel bereikt de beroemde reeks Commentaar op het Nieuwe Testament een eindpunt. Het gaat om een referentiereeks. Het is een prachtige studie, enig in de Nederlandse taal. (HG)

P.H.R. VAN HOUWELINGEN (RED.), Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie., Kampen (Kok), 2010
39,9 EUR