De mens in opstand.

L’homme révolté (1951) is het beroemdste boek van nobelprijswinnaar Albert Camus. Het is een diepgaand essay over de ontsporing van revoluties en het revolutionaire denken, vanaf de Franse Revolutie tot en met Auschwitz. Tegenover de revolutie – die haar eigen kinderen opeet – plaatst Camus de rede. Het verschijnen van het boek heeft Camus wel een breuk met Sartre opgeleverd. Het is haast niet te geloven, maar dit boek is de allereerste integrale vertaling in het Nederlands! Het boek besluit met een kort maar schitterend essay van Daan Roovers over de betekenis van het boek voor de filosofie. (ES)

A. CAMUS, De mens in opstand., Amsterdam (Olympus), 2010
15 EUR