De troost van de filosofie.

Al talloze keren heruitgegeven… deze troost van de filosofie.0 Natuurlijk zijn we allen vertrouwd met de eerste troost van de filosofie, die van Boëtius. De Botton doet eigenlijk krek hetzelfde, maar dan 1700 jaar later. Hij zoekt een antwoord op de vraag of de filosofie kan troosten. Eigenlijk naar analogie met de religie… De Botton zoekt als atheïst zijn antwoorden in de Griekse filosofie. En eigenlijk slaat hij daarmee een nagel op de kop. Zo benadrukt hij ook dat de antieke filosofie helemaal geen stelstel van rationalistische waarheden is (wat men ervan gemaakt heeft in de 19de eeuw), maar een levensstijl, een manier van omgaan met de diepste vragen. De antieken vult hij aan met enkele modernen zoals Schopenhauer en Nietzsche. Als Fransman schrijft hij natuurlijk zeer retorisch en ‘bavarderend’. Los daarvan, bevat het boek allerlei sprankelende ideeën tegen liefdesverdriet, onmacht, frustratie ... (ES)

A. DE BOTTON, De troost van de filosofie., Amsterdam (Olympus), 2010
12,5 EUR