James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889.

Tot de grootste rampen uit de Vlaamse kunstgeschiedenis behoort zeker het verlaten van De intrede van Christus in Brussel van James Ensor. Het is in 1987 verkocht aan het Paul Getty Museum in Los Angeles. Geschilderd in Oostende in 1888 is het uitgegroeid tot een icoon van Ensor (samen met zijn maskers). Berman heeft enkele jaren van studie gewijd aan het schilderij om er de iconografie van te doorgronden. Wat stellen al die personages voor? Is het een manifest? Na lectuur van het boek heeft de lezer meteen door waarom dit doek nog steeds tot de verbeelding blijft spreken (net zoals toen het voor de eerste keer werd voorgesteld). Het boek is uitstekend geïllustreerd en laat verder niets aan de verbeelding over. (JG)

P.G. BERMAN, James Ensor. De intrede van Christus in Brussel in 1889., Brussel (Ludion), 2010
29,9 EUR