Spilliaert. De bezielde blik.

Léon Spilliaert is de laatste decennia her ontdekt, en terecht. Een van de meest beklijvende zelfportretten uit de kunstgeschiedenis is zeker door hem geschilder, het Zelfportret met spiegel uit 1908. Spilliaert heeft veel zelfportretten geschilderd, maar daarnaast nog enkele andere thema’s ook: de zee, bomen … Veelal werken die constant de sfeer van De schreeuw van Munch uitstralen: een zekere existentiële onrust, een lijfelijk onbehagen. De auteur bestudeert het volledige leven en oeuvre van deze bizarre schilder die net als Ensor gebeten was door Oostende. Onnodig te zeggen dat het kunstboek voortreffelijk geïllustreerd is. Het kan terecht de eerste ernstige monografie over Spilliaert geheten worden. (EN)

A. ADRIAENS-PANNIER, Spilliaert. De bezielde blik., Brussel (Ludion), 2006
59,9 EUR