De Bijbel door de ogen van de grote meesters. Kunstwerken bij ieder Bijbelboek.

Wat is de meerwaarde van sommige boeken? Ik moet bekennen dat ik in deze weliswaar prachtige set van drie delen (kunst)boeken weinig meerwaarde ontdek. Of misschien toch eentje: van sommige Bijbelpassages zijn inderdaad zeer zelden reproducties te vinden. De bekendste verhalen hebben een massale kunstproductie opgeleverd, maar daarnaast bestaan er zovele onbekende verhalen. Die onbekende parels komen in deze boeken wel tot hun recht. Elk Bijbelboek wordt kort toegelicht met een inleiding die de belangrijkste passages aanhaalt. Daarna volgt een festijn van visuele kunst. Ongelooflijk nadeel: de kunst stopt in de 19de eeuw! Geen enkel eigentijds kunstwerk! Ondanks mijn voorbehoud bij het nut van de boeken, moet ik bekennen dat ik vele parels van kunst heb ontdekt, zoals het enigmatische schilderij van Jan Provoost bij het boek Jezus Sirach … (JG)

NN., De Bijbel door de ogen van de grote meesters. Kunstwerken bij ieder Bijbelboek., Kampen (Kok), 2010
60 EUR