Wordsworth en Coleridge. Lyrische balladen.

Ik denk dat ‘subliem’ het best de lyrische ballanden van deze Engelse dichters typeert. Subliem dan in de filosofische betekenis van het woord. Ze zijn op zoek naar Schoonheid. In hun tijd waren ze zelfs revolutionair. De dichters lapten de poëtische conventies van hun tijd aan hun laars. Bovendien gebruiken ze een gewone taal, in plaats van een hoog verheven jargon. Het is tevens voor de eerste keer dat het gevoel zo een centrale rol speelt. Het beroemdste gedicht van de hele bundel is ongetwijfeld Tintern Abbey van Wordsworth. De vertaling is ronduit schitterend, evenals het voorwoord en het nawoord dat de gedichten uitgebreid in hun context plaatst. Het is misschien een beetje jammer dat de originele Engelse tekst niet is opgenomen. Het gaat per slot van rekening niet om een dik boek. Aan de andere kan is het boek natuurlijk verschenen in een reeks met vertalingen en is het niet gebruikelijk het origineel mee te geven. (HG)

NN., Wordsworth en Coleridge. Lyrische balladen., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2010
24,95 EUR