Spiritualiteit, liturgie en theologie van God de Drie-ene

Veel origineel denkwerk over God komt momenteel uit de Franse filosofie! Op één uitzondering na (Jean-Yves Lacoste) komen al die denkers aan bod in dit boek: Ricoeur, Girard, Marion, Levinas, Henry en Derrida: alle in het spoor van Heidegger. Het is een zeer degelijke inleiding geworden voor al wie zich gefascineerd weet door deze dikwijls moeilijke materie. In Frankrijk brandt momenteel de lamp. (ES)

P. JONKERS & R. WELTEN (RED.), Spiritualiteit, liturgie en theologie van God de Drie-ene, Budel (Damon), 2003
190 blz. en 15,9 EUR