_2000 jaar theologie.

Dit is het tweede deel van een compilatiewerk over de grootste theologen. De lezer wordt kort ingeleid omtrent een bepaalde auteur en dan volgt een belangrijk tekstfragment van diezelfde theoloog. Dat is allemaal goed en wel, maar het is toch geen voorbeeldige compilatie. De keuze van auteurs is te verrassend. Dat laat toe kennis te maken met enkele onbekende theologen, maar anderzijds ontbreken enkele zeer belangrijke namen, zoals die Newman en de Chardin. Ik bekijk het werk dus met gemengde gevoelens, ook al heeft het verdiensten en mag het als introductie op de moderne theologie zich zeker laten gelden. (ES)

F.W. GRAF (RED.), _2000 jaar theologie., Amsterdam (Boom), 2009
39,95 EUR