De lais. Liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw.

Marie de France is de vroegst bekende Franse schrijfster. Ze leeft in de twaalfde eeuw aan het hof van de Plantagenets. Er zijn meerdere boekjes van haar bekend, maar De lais is het bekendste. Het is een verzameling van 12 liefdessprookjes, doorspekt van Keltische motieven en tegen de achtergrond van de hoofse riddercultuur. Een lai is trouwens een sprookje. De modeluitgave is voorzien van een uitgebreid nawoord met verklaring over genre en auteur. (HG)

M. DE FRANCE, De lais. Liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2009
17,5 EUR