Zien is geloven. Exacte wetenschappers over spiritualiteit.

In Tertio verschijnt een reeks artikels ‘Geleerd en gelovig’ over mensen die zowel geleerd als gelovig zijn. Niet dat dit een contradictie is, maar de hedendaagse wereld wil het ons wel doen geloven. In Nederland heeft men een heleboel exacte wetenschappers die geloven in één boek samengebracht. Twaalf wetenschappers vertellen hoe zij er geen probleem mee hebben om wetenschap aan spiritualiteit te koppelen. Het boek levert heel wat verrassende getuigenissen op in een eenvoudige taal. De wetenschappers schrijven niet voor een theologisch publiek, maar vertellen over hun eigen geloofservaring. (DW)

P. VAN LOMMEL E.A., Zien is geloven. Exacte wetenschappers over spiritualiteit., Amsterdam (Ambo), 2009