De erfenis van Kortjakje. 250 jaar boekjes vol zilverwerk.

Iedereen kent ze wel: die oude boekjes met zilveren sloten. Ook Kortjakje trok elke zondag ter kerk met boek vol zilverwerk … Maar nooit eerder werd erover gepubliceerd. Van Noordwijk heeft zijn hele leven van die boekjes verzameld en heeft er nu een hele studie aan gewijd. Het is ronduit verbluffend wat de man heeft verzameld en is te weten gekomen over dit op het eerste gezicht alledaagse onderwerp. De auteur heeft niet enkel in Nederland, maar ook in België verzameld en ook daaraan worden enkele hoofdstukjes gewijd. Beslist de moeite waard, ook omwille van het weinig vanzelfsprekende onderwerp. (ES)

B. VAN NOORDWIJK, De erfenis van Kortjakje. 250 jaar boekjes vol zilverwerk., Kampen (Kok), 2009
39,9 EUR