De kunst van Hergé, schepper van Kuifje (1937-1949).

Het is niet meer dan terecht dat een van de belangrijkste striptekenaars ter wereld een volumineuze biografie krijgt. Dit is alvast het tweede deel van drie dat inzicht moet bieden in het leven en het werk van de auteur in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en net daarna. Goddin focust vooral op de kunst van Hergé (zoals de titel aangeeft)à en daardoor hoeft hij niks te zeggen over de trekjes van collaboratie bij Hergé. En op die kunst gaat de auteur echt wel diep in. Daarbij getuigt hij van een grondig bronnenonderzoek. Onnodig te zeggen dat het boek uitbundig van illustraties werd voorzien. (ES)

P. GODDIN, De kunst van Hergé, schepper van Kuifje (1937-1949)., Tielt (Lannoo), 2009
32,95 EUR