De verhalen van Canterbury.

Voor relatief weinig geld koopt men bij deze uitgeverij een herdruk van wat oorspronkelijk bij Ambo verschenen is. Dertig pelgrims (slechts 24 verhalen zijn voltooid) vertellen elkaar verhalen op weg naar Canterbury, gewoon om de tijd te doden. Het zijn vooral moraliserende stukken, ondanks het feit dat de Canterbury Tales vooral als schunnige stukjes bekend staan. Quod non. Chaucer werkte 14 jaar op deze verhalen. De vertaling in het Nederlands doet dat werk alle eer aan. In een lange uitleiding verneemt de lezer alles over auteur en werk. Helaas werkt de uitgever met eindnoten. Dat bevordert zeker de snelle lectuur niet. Jammer dat men dat blijft doen om goedkoper te kunnen drukken. Voor het overige: magistraal. (HG)

G. CHAUCER, De verhalen van Canterbury., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2009
39,95 EUR