Fenomenologie van de waarneming.

De reeks Grote Klassieken van uitgeverij Boom is zelf al klassiek geworden. Bij Ambo hadden we de magistrale reeks literatuur, bij Boom is het deze grandioze reeks vertalingen van de grote werken uit de filosofie. Merleau-Ponty is wereldberoemd geworden met zijn doordenken van de fenomenologie van Husserl. Zijn hoofdwerk, Fenomenologie van de waarneming, verscheen in 1945 en zette hij tevens de fenomenologie op de kaart van de filosofie. Hij bestudeert de precieze aard van waarneming en maakt een duidelijk onderscheid tussen objecten subject. Hij reageert duidelijk tegen Hegel en onder invloed van Nietzsche: het object moet meer centraal komen en het subject moet achteruit wijken in de waarneming. Bovendien maakt hij de waarneming ook lichamelijker (tegen Kant). Deze uitgave bevat een uitgebreid notenapparaat (helaas achterin het boek en niet onderaan de bladzijden) en een zeer uitgebreide inleiding. Magistraal! (JG)

M. MERLEAU-PONTY, Fenomenologie van de waarneming., Amsterdam (Boom), 2009
59 EUR