Het kleine boek van het geloven.

Dit boekje typeert Grün ten voeten uit: een mengeling van psychologie en christelijk geloof in een mooie balans. Is dat misschien het grote geheim van het immense succes van zijn boekjes? In dit boekje spreekt Grün over groeien in het geloof; een thema dat perfect aansluiting vindt bij het project van de Belgische bisschoppen van de voorbij jaren en dat nu nog steeds doorloopt. De centrale vraag is die van de groei naar spirituele volwassenheid. Vandaar dat elk hoofdstukje afsluit met een persoonlijk onderzoek. Grün assisteert daarbij met enkele richtvragen. (JG)

A. GR√úN, Het kleine boek van het geloven., Tielt (Lannoo), 2009
9,95 EUR