Flavius Josephus. Joods geschiedschrijver in het Romeinse Rijk.

De meesten zijn vertrouwd met het werk van Josephus, maar niet met zijn persoon. In het Nederlands is dit het eerste – meer recente – biografietje over Josephus. Bovenal: het is een echte wetenschappelijk gefundeerde biografie en dat in een vlotte taal. Het is verwonderlijk hoeveel er over deze enigmatische joodse geschiedschrijver geweten is. Interessant voor ons: hij schrijft ook over Christus. En de auteur wijdt een apart hoofdstukje aan de toevoegingen in zijn oeuvre. Zo werd er inderdaad een wel zeer lovend stukje over Christus toegevoegd zijn Joodse geschiedenis. Belangwekkend! (EN)

T. JONQUIÈRE, Flavius Josephus. Joods geschiedschrijver in het Romeinse Rijk., Amsterdam (Athenaeum-Polak & Van Gennep), 2009
17,95 EUR