Geloven en weten en andere politieke essays.

Habermas blijft een belangrijke filosoof. Hij is inmiddels 80. Bij Boom verscheen een bundeling van zijn belangrijkste artikels van de laatste 20 jaar, hoofdzakelijk m.b.t. religie en politiek. Onder meer over de identiteit van Europa, religie in de openbare sfeer, intercultureel samenleven en dies meer. Habermas zet nooit een stap in de richting van het geloof, maar hij blijft een intelligente en vooral een verstandige gesprekspartner in de debatten met de religie. Hij heeft zelfs een boekje met kardinaal Ratzinger uitgegeven over de problematiek van geloof en rationaliteit. De moeite! (JvG)

J. HABERMAS, Geloven en weten en andere politieke essays., Amsterdam (Boom), 2009
22,5 EUR