Ongelovigen: het conflict tussen het christendom en de islam

Deze studie omvat een periode van de 7de tot de 20ste eeuw en reikt van de Atlantische tot aan de Indische Oceaan. Hij beschrijft de strijd tussen het christelijke Westen en het islamitische Oosten: hoe verbreidde de strijd zich en waarom blijft hij tot op heden voortduren? Geen Verlichting heeft er een einde aan gesteld. Deze studie leest als een roman, maar gaat helaas te eenzijdig uit van de westerse demon en de islamitische underdog. (JG)

W. VAN ANDREW, Ongelovigen: het conflict tussen het christendom en de islam, Amsterdam/Antwerpen (Atlas), 2005
512 blz. en 29,9 EUR