Hoe God emigreerde naar Amerika. Geografische bespiegelingen over godsdienst en Europa en de Verenigde Staten.

Het gaat hier om de uitgave van een lezing uitgesproken bij de aanvaarding van een emeritaat aan de universiteit van Amsterdam. Knippenberg was prof in de sociale geografie en hij onderzoekt in deze bijdrage waarom de religie in Europa en Amerika zo verschillen. De Amerikaanse religie is toch geïmporteerd vanuit Europa? Hoe hebben ze zich zo verschillend ontwikkeld? En waarom blijft de religie in Amerika zo prominent aanwezig terwijl in Europa de kerken leeglopen? De auteur geeft een sociaal-geografische verklaring en ik moet zeggen dat die zeer bevredigend klinkt. (HG)

H. KNIPPENBERG, Hoe God emigreerde naar Amerika. Geografische bespiegelingen over godsdienst en Europa en de Verenigde Staten., Amsterdam (Vossiuspers), 2009