Taizé. Liederen- en gebedenboek.

Eind 2008 mocht Brussel de internationale bedevaart van het vertrouwen van Taizé ontvangen. Een ongelooflijk gebeuren. Heel typerend voor hun oecumenische liturgie zijn de liederen en gebeden. In een prachtige bundel werden 150 van die liederen bijeengebracht in originele taal en Nederlandse vertaling. Met muzieknoten! Het boek bevat ook heel wat uitgewerkte Taizévieringen voor het ganse jaar. Al die vieringen zijn zeer Bijbels van aard. (IS)

NN., Taizé. Liederen- en gebedenboek., Kampen (Gooi en Sticht), 2008
15 EUR