Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen.

De Heliand (Heiland) is een Oudsaksisch gedicht over het leven van Jezus. Het werd voor de eerste keer vertaald in het Nederlands. Omdat het omstreeks 830 tot stand is gekomen, is het één van de oudst bewaarde geschriften in het Oudgermaans, toen de kerstening van de Saksen nog volop bezig was. Het is prachtig om lezen hoe de auteur Jezus en zijn leven aanpast aan de Germaanse context: Jezus is een adellijke meester met vazallen van burcht tot burcht tot trekt. Nochtans is de Heliand gebaseerd op de vier evangelies! Het is een missioneringsstrategie die vruchten afwerpt. Het is een prachtige uitgave geworden met een vlotte vertaling. De vertalers hebben het rijm opgeofferd aan de duidelijkheid en maar goed ook. (JG)

A. NN., Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen., Nijmegen (SUN), 2008
26,9 EUR