Humanisme

De serie “Wegwijs stromingen” bevat boekjes over esoterische en new-agebewegingen, of zoals nu: een boekje over het humanisme. We hebben er de mond vol van, maar waar komt het eigenlijk vandaan? Waarvoor staan ze? Zijn ook zij niet opgesplitst in verschillende takken? Kenmerkend is het uitgangspunt: de menselijke autonomie. Maar is dat alles? Want inderdaad ook binnen humanisme is er blijkbaar geen eensgezindheid wanneer die autonomie concreet moet gemaakt worden. Zo zijn er strekkingen pro en contra abortus of euthanasie. En hoever dient verdraagzaamheid – een andere pijler – te gaan? Velen onderschrijven heden de humanistische waarden – net zoals de christelijke waarden – maar werkende leden zijn bij hen ook schaars. De auteurs besteden ook summier aandacht aan de Vlaamse situatie. (ES)

B. GANSENBEEK & P. WINKELAAR, Humanisme, Kampen (Kok), 2007
15,5 EUR