Wonden genezen. Veertien heilige heelmeesters

In dit kleine – wat had je anders verwacht – essay voert Grün heiligen op in de strijd tegen onze psychologische kwellingen: Achatius tegen doodsangst, Eustachius voor het slagen van relaties, Georgius tegen depressies, Catharina tegen mislukkingen, Pantaleon tegen burn-out…Op zijn eigen geniale manier kan Grün zijn boodschap verpakken en aan een grote massa verkopen. Wanneer vertaalt men nu eens zijn boekjes over de zeven sacramenten! Die zijn ook briljant, maar niet psychologisch. Ook dit boekje is een juweeltje waar Grün iedereen mee kan aanspreken met een thema dat wel tot het verleden lijkt te behoren: heiligen in de strijd tegen onze kwalen. (ES)
ISBN 90 259 5532 0

A. GR√úN, Wonden genezen. Veertien heilige heelmeesters, Kampen (Kok), 2006
12,9 EUR