Bijbelverhalen voor de allerkleinsten

Geloofsoverdracht wordt problematisch, niet in het minst in het onderwijs. Nochtans zijn kinderen en jongeren zeer ontvankelijk voor de Blijde Boodschap. Veel geloofsoverdracht bij kinderen gebeurt helemaal fout door hen meteen over ethiek en sociale problemen te spreken. Kinderen hebben behoefte aan verhalen en boekjes als deze lenen zich daar uitstekend voor. Het is een mooi geïllustreerd hulpmiddel voor ouders die met hu kinderen over God willen spreken aan de hand van enkele belangrijke Bijbelverhalen. Heel veel heeft het boekje niet om het lijf en de ouders zullen zelf goed op de hoogte moeten zijn van de Bijbelse verhalen om ze door te geven. (NN)
ISBN 90 226 1350 4

NN., Bijbelverhalen voor de allerkleinsten, Kampen (Callenbach), 2006
8,95 EUR