Het land der katharen. Een historische reisgids

De Da Vinci Code heeft nogmaals aangetoond dat allerlei geheimzinnige sekten en netwerken door de hele geschiedenis heen populair blijven. Tot die sektarische groeperingen behoren zeker ook de katharen uit het 12de eeuwse Zuid-Frankrijk. Het is een echt naslagwerk geworden van bezoekers van alle – ook onbekende – gedenkplaatsen die herinneren aan hun geschiedenis, waaraan de kerk abrupt en zeker niet vreedzaam een einde heeft gesteld. Het is jammer dat de schrijfster, een professor in de kerkgeschiedenis, niet afstandelijker heeft geschreven. Ergens zou ik willen dat de auteurs die met zoveel sympathie over sekten schrijven er zelf deel van zouden uitgemaakt hebben. Ze zouden nu wellicht de eersten zijn om die bewegingen te verketteren! Ondanks die ondertoon blijft het een interessant geïllustreerd naslagwerk dat elke geïnteresseerde op verrassingen doet stuiten, bijvoorbeeld op het enige monument in Frankrijk dat Duitse soldaten (uit de 13de eeuw) herdenkt. (ES)
ISBN 90 5911 119 2

A. NOLEN, Het land der katharen. Een historische reisgids, Soesterberg (ASPEKt), 2006
19,95 EUR