Satanisme, Serie wegwijs stromingen

Hoe zwakker de kennis van het geloof is, des te meer ruimte er komt voor bijgeloof of zeer eigenaardige vormen van geloof, zoals demonisme en satanisme. Dat laatste is zo toegenomen (alhoewel dat natuurlijk relatief is) dat het zelfs beschouwd wordt als een geestelijke stroming in deze waardevolle serie van uitgeverij Kok. Het is een zeer interessant boekje dat aantoont hoe het satanisme teert op het christendom als parasiet. De lezer komt ook meer te weten over de zwarte mis en de bezweringen die het satanisme typeren. De beweging komt tot grote groei in de jaren ’90 van de vorige eeuw, maar lijkt nu toch over haar hoogtepunt heen. (NN)
ISBN 90 435 1230 3

R. KRANENBORG, Satanisme, Serie wegwijs stromingen, Kampen (Kok), 2006
14,5 EUR