Grensgebieden van het recht. Over sociale rechtvaardigheid

Nussbaum doceert recht en ethiek in Chicago en geniet een wereldwijde reputatie in de moraalfilosofie. In het Nederlands mocht ze zich al over enkele vertalingen verheugen. Ze houdt het midden tussen rationaliteit en emotionaliteit in de sociale rechtvaardigheid en dat kenmerkt haar unieke positie, die ze uiteenzet aan de hand van Dante, Spinoza, Proust, Joyce en zovele anderen. Geen abstracte theorieën maar dagelijkse problemen domineren haar visie op sociale rechtvaardigheid. Praktische filosofie dus gebundeld in een indrukwekkend intellectuele studie.
ISBN 90 263 1969 X

M. NUSSBAUM, Grensgebieden van het recht. Over sociale rechtvaardigheid, Amsterdam (Ambo), 2006
29,95 EUR