De Romantiek in België: tussen werkelijkheid, herinnering en verlangen

De periode van de romantiek wordt over het algemeen niet hoog ingeschat. Er verschijnt dan ook niet zoveel over de Romantiek in België. Dit boek vult om die reden een grote leemte op. Het boek biedt een integraal overzicht van alle grote thema's uit de Romantiek: nationalisme, passie en dood, religie… Onnodig te zeggen dat het prachtig geïllustreerd is. Een puntje van kritiek zou kunnen zijn dat er veel te weinig aandacht uitgaat naar de beeldhouwkunst. (ES)

NN., De Romantiek in België: tussen werkelijkheid, herinnering en verlangen, Tielt (Lannoo), 2005
206 blz. en 34,95 EUR