Verborgen midden: Samuël 1 & 2

Naastepad is al wel 8 jaar geleden overleden, maar op zijn bureau lag nog exegetisch materiaal om jarenlang te kunnen uitgeven. Exodus is nog maar vers van de pers, of nu verscheen een overzicht van de twee boeken Samuël. Naastepad gaat zeer vertellend tewerk en zijn exegese is nooit wetenschappelijk droog. Vandaar dat het de moeite waard blijft hem open te slaan. (JG)

T.J.M. NAASTEPAD, Verborgen midden: Samuël 1 & 2, Kampen (Kok), 2004
59,8 EUR