De leugen regeert: valse beschuldiging en de wereld van de Bijbel

Leugens worden niet zelden ingezet om te lasteren en dat geldt ook voor valse beschuldigingen. In de Bijbel is het veel voorkomend thema: ook Jezus werd vals beschuldigd, naast Suzanna, Jozef, Daniël… Telkens zijn die personen behept met een onuitroeibare hoop dat het goede overwint. Een boeiende verzameling artikels! (ES)

C. HOUTMAN (ED.), De leugen regeert: valse beschuldiging en de wereld van de Bijbel, Kampen (Kok), 2004
173 blz. en 22,5 EUR