De religie binnen de grenzen van de rede

Na de veel geprezen vertaling van Kants "Kritiek van de zuivere rede" bij uitgeverij Boom verscheen zopas bij dezelfde uitgeverij de vertaling van zijn basiswerk over de redelijke religie. In dit boek onderzoekt hij het statuut van de religie door een antwoord te formuleren op de vraag "Wat mag ik hopen?" De band tussen religie en moraal wordt door Kant erg benadrukt. Een uitgebreide inleiding verhindert veel moeilijkheden bij lezing. (NN)

I. KANT, De religie binnen de grenzen van de rede, Amsterdam (Boom), 2004
295 blz. en 30 EUR