Naar de eeuwige vrede

Boom laat niet alleen belangrijke werken van Kant verschijnen (we herinneren aan de magistrale uitgave van de kritiek van de zuivere rede) maar ook de kleinere die aan belang hebben ingeboet zoals dit. "Naar de eeuwige vrede" is midden in de Franse Revolutie geschreven en had heel veel invloed op het toenmalige vredesdiscours. Het is een typisch verlichtingstraktaat en dus zeer optimistisch. De uitgave wordt alweer schitterend toegelicht. (NN)

I. KANT, Naar de eeuwige vrede, Amsterdam (Boom), 2004
126 blz. en 19,95 EUR