Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood

Dit is inmiddels de derde druk van een onvergetelijk boek: een bundeling van 500 gedichten over de dingen die ons het diepst raken in het leven en die dat hele leven dekken: liefde, huwelijk, geboorte, jeugd, vriendschap, verlies, ziekte en dood. De bundel is stevig uitgegeven en hoort op elk nachtkastje. (NN)

J. DELEU, Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood, Tielt (Lannoo), 2004
588 blz. en 29,95 EUR