Het christendom

In de reeks “Wegwijs wereldreligies” verscheen zopas een deeltje over het christendom. In een tiental hoofdstukken maken we kennis met de bronnen, de geschiedenis, de kenmerken, de strekkingen enzovoort van de belangrijkste wereldgodsdienst. De auteur is goed in deze moeilijke klus geslaagd. Wie een degelijke en beknopte uitleg van het Credo verlangt, kan hier terecht. Mijn enige bezwaar is dat de bibliografie niet altijd echte referentiewerken bevat. (NN)

E.G. HOEKSTRA, Het christendom, Kampen (Kok), 2004
256 blz. en 14,9 EUR