De droom van de rede: Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance

Is Gottliebs overzicht van de filosofie uniek? Ja, want hij springt van de Oudheid omzeggens naar de Renaissance… Is dat omdat hij vindt dat er in de Middeleeuwen niets zinnigs is gezegd over filosofie of omdat hij precies inziet dat de Middeleeuwen enkel theologie hebben voortgebracht? Gottlieb heeft 2 verdiensten met dit dikke, maar niet uitzonderlijke boek: 1) Hij schrijft met een vlotte journalistieke pen en 2) hij maakt de geschiedenis niet los van de filosofie en van de natuurwetenschappen. Gottlieb blijkt echter geen kaas gegeten te hebben van het middeleeuwse denken in dit deel. (ES)

A. GOTTLIEB, De droom van de rede: Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance, Amsterdam (Ambo), 2004
464 blz. en 34,95 EUR